โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยได้รับเกียรติจากนายบุญหนัก ศรีบัวรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพสต.โคกมน และสภ.น้ำหนาว ภายใต้การบริหารงานโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด