โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดกิจกรรมเปิดรั้ววิชาการ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดกิจกรรมเปิดรั้ววิชาการ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนผลผลิตที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เมื่อได้มาเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยลาดให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับรู้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกรเอก มิ่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ภายใต้การบริหารงานโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์