โรงเรียนบ้านห้วยลาดประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมชมงาน “ปัจฉิมนิเทศ” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

💛💙🎉มาร่วมเป็นความทรงจำของกันและกันไปกับเรา 🎊🎁ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ 🎓

💛💙📢🎉💯โรงเรียนบ้านห้วยลาดประชาสัมพันธ์‼️ เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมชมงาน “ปัจฉิมนิเทศ” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 📌✅

📆 แล้วพบกันที่ ➡️ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายประถม) ✅

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/huayladschoolPR