งานวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศแจ้ง นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนดังกล่าวกับครูประจำวิชาให้แล้วเสร็จ ตามวันและเวลาดังนี้

💛💙📢งานวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศแจ้ง‼️ นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส มผ ดำเนินการแก้ไขผลการเรียนดังกล่าวกับครูประจำวิชาให้แล้วเสร็จ ตามวันและเวลาดังนี้ ✅

🛑 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ( 18 – 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 15:00 น.) 📆

✅ ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ( 21 มีนาคม 2567 ผ่านระบบ Q- Parents) 📆

🎓ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ที่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2566 ( 21 มีนาคม 2567 )🧑🏻‍🎓👩🏻‍🎓

📌หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่านักเรียน ยินยอมที่จะเรียน ➡️ช้ำชั้นเดิม⬅️ ในปีการศึกษาถัดไป ✅🎉💯

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hlsc.ac.th/?p=836

เอกสารคำร้องต่างๆ : https://hlsc.ac.th/?page_id=528

#งานวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาด

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด

#เพิ่มโอกาสและสร้างอนาคตไปกับเรา

#HUAYLADSCHOOLFORSTUDENTS