โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการอนุรักษณ์ประเพณีไทย

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และเป็นการอนุรักษณ์ประเพณีไทย โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการ เป็นผู้นำการจัดกิจกรรม

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์