โรงเรียนบ้านห้วยลาด รับการประเมินห้องน้ำสะอาดตามมาตรฐาน HAS จากกระทรวงสาธารณสุข

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด รับการประเมินห้องน้ำสะอาดตามมาตรฐาน HAS จากกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายชินกฤต เมธาสุวภัทร สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว พร้อมคณะทีมงานเข้าร่วมประเมิน ภายใต้การบริหารงานโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์