โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นกาารปลูกฝัง และน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู ผู้สร้างศิษย์ และอนาคตของประเทศชาติ

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเป็นกาารปลูกฝัง และน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู ผู้สร้างศิษย์ และอนาคตของประเทศชาติ ภายใต้การบริหารงานโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด จังหวัดเพชรบูรณ์