โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้รับเกียรติจาก นายชินกฤต เมธาสุวภัทร สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว และคณะให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการออกกำลังกายและพิษภัยของยาเสพติด

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้รับเกียรติจาก นายชินกฤต เมธาสุวภัทร สาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว และคณะให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการออกกำลังกายและพิษภัยของยาเสพติด พร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อการดำเนินชีวิต นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์