โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดพิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดพิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมมอบบริเวณหน้าเสาธง ฝ่ายมัธยม

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์