โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อมด้วยลูกเสือ-เนตรนารีร่วมบำเพ็ญประโยชน์

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด