โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดกิจกรรม รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดกิจกรรม รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา โดยมีนางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการ นักเรียนและคณะครู ร่วมกิจกรรม

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด