🔥💛💙โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศแจ้งตารางสอบกลางภาคชั้นมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

🔥💛💙โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศแจ้งตารางสอบกลางภาคชั้นมัธยมศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

ระหว่างวันที่ 15 – 17  กรกฎาคม 2567 🏫📚

รายละเอียด :

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่-1-2567

#กลุ่มงานวัดและประเมินผลผู้เรียน

#โรงเรียนบ้านห้วยลาดเพิ่มโอกาสสร้างอนาคต

#เรียนรู้ด้านการศึกษาไปพร้อมกับเราโรงเรียนบ้านห้วยลาดจังหวัดเพชรบูรณ์