โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้รับรางวัล Best Practice โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

[HLSC66] NEWS UPDATE!!

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้รับรางวัล Best Practice โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมาย ครูนำพล เสคำพันธ์ พร้อมด้วย ครูวรยศ แก้วรัตน์ เข้านำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า โรงเรียนบ้านห้วยลาดของเรา จัดการศึกษาทั้งในด้านนักเรียนปกติ และในด้านเรียนรวม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพในทุกๆ ด้าน จนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์