กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านห้วยลาดเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566