การยืนยันตัวตน การรักษาพยาบาลจาก Application หมอพร้อมภายใต้โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ 18 มกราคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ภายใต้การนำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการ และคณะครู ดูแลคณะสาธารณสุขจากโรงพยาบาลน้ำหนาว อำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตน การรักษาพยาบาลจาก Application หมอพร้อมภายใต้โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค โดยมี นายธีรศักดิ์ ศรีสมพงษ์ นายอำเภอน้ำหนาว เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการใช้งาน

ณ หอประชุมภูผาสวรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด