รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

📣โรงเรียนบ้านห้วยลาด🏫💛💙เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี 2567 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2567 ‼️

👉🏻 ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)  👉🏻 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 👉🏻 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 👉🏻 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

“มากกว่าโรงเรียน คืออนาคตของผู้เรียน”

👇🏻รายละเอียดด้านล่าง👇🏻

เอกสารใบสมัคร