การสอบวัดความรู้ National Test : NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย นายนพรัตน์ ขันติเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการสอบวัดความรู้ National Test : NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ณ หอประชุมภูผาสวรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด