🔥💛💙โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาค ทุกชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

🔥💛💙 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาคทุกชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 6 – 12 มีนาคม 2567 🏫📚

รายละเอียด : https://hlsc.ac.th/?p=804

#กลุ่มงานวัดและประเมินผลผู้เรียน

#โรงเรียนบ้านห้วยลาดเพิ่มโอกาสสร้างอนาคต

#เรียนรู้ด้านการศึกษาไปพร้อมกับเราโรงเรียนบ้านห้วยลาดจังหวัดเพชรบูรณ์

ชั้นประถมศึกษา

495594132241121553_ตารางสอบปลายภาคประถม-2-2566

ชั้นมัธยมศึกษา

495594132358561992_ตารางสอบปลายภาคมัธยม-2-2566