💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ เกณฑ์การเรียนซ้ำชั้น 🛑 ทุกชั้นเรียน 📌✅🎉💯

#งานวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาด

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด

#เพิ่มโอกาสและสร้างอนาคตไปกับเรา

#HUAYLADSCHOOLFORSTUDENTS

รายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์ซ้ำชั้นโรงเรียนบ้านห้วยลาด