💛💙🎉งานวัดและประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด➡️ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา🎊🎁ประจำปีการศึกษา 2566 🎓

💛💙🎉งานวัดและประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด➡️ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา🎊🎁ประจำปีการศึกษา 2566 🎓

👩🏻‍🎓 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 🧑🏻‍🎓

👩🏻‍🎓 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 🧑🏻‍🎓

👩🏻‍🎓 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 🧑🏻‍🎓

✅ “เพราะการจบการศึกษา คือก้าวแรกของความสำเร็จ” ✅

#งานวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาด

#มากกว่าโรงเรียนคืออนาคตของผู้เรียน 

#เพราะอนาคตดีๆเริ่มต้นที่โรงเรียน

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด

#เพิ่มโอกาสและสร้างอนาคตไปกับเรา

#HUAYLADSCHOOLFORSTUDENTS

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา-66