โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น อนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้งาน “ปัจฉิมนิเทศ ก้าวแรกสู่อนาคต”

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น อนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้งาน “ปัจฉิมนิเทศ ก้าวแรกสู่อนาคต” การจัดงานในครั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการ จารุนันท์ กังคำ ได้เป็นผู้มอบและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน และมีท่านรองผู้อำนวยการ ถวัลย์วัฒน์ ทักคุ้ม ร่วมอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จต่อไปณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์