ban1
BAN3
ban3
previous arrow
next arrow
💛💙โรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้…

💛💙โรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้…

โดยแอดมิน HLSCเม.ย. 22, 2567418 views

💛💙 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา 🏫👨🏻‍🏫📆 รับสมัครแล้ววันนี้ – 24 เมษายน 2567 ➡️ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเ…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด สำหรับผลการสอบ O-NET สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด สำหรับผลการสอบ O-NET สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6…

โดยแอดมิน HLSC2เม.ย. 12, 2567129 views

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด สำหรับผลการสอบ O-NET สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ คือก้าวที่สำคัญของอนาคต #เพราะโรงเรียนไม่ได้ให้แค่ความร…

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด สำหรับผลการสอบ O-NET สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ป…

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด สำหรับผลการสอบ O-NET สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ป…

โดยแอดมิน HLSC2มี.ค. 28, 2567216 views

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด สำหรับผลการสอบ O-NET สูงสุด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ คือก้าวที่สำคัญของอนาคต #เพราะโรงเรียนไม่ได้ให้แค่ความร…

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ เกณฑ์การเรียนซ้ำชั้น 🛑 ทุกชั้นเรียน 📌✅🎉💯

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ เกณฑ์การเรียนซ้ำชั้น 🛑 ทุกชั้นเรียน 📌✅🎉💯

แอดมิน HLSCมี.ค. 21, 2567421

#งานวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาด #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด #เพิ่มโอกาสและสร้างอนาคตไปกับเรา #HUAYLADSCHOOLFORSTUDENTS รายละเอียดเพิ่มเติม [pdf-embedder url=”http://hlsc.ac.th/wp-conte…

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ หยุดเรียนที่โรงเรียน🛑 ทุกชั้นเรียน ในวันพุธ-ศุกร์ที่ 24 – 26 มก…

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ หยุดเรียนที่โรงเรียน🛑 ทุกชั้นเรียน ในวันพุธ-ศุกร์ที่ 24 – 26 มก…

แอดมิน HLSCม.ค. 22, 2567122

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ หยุดเรียนที่โรงเรียน🛑 ทุกชั้นเรียน ในวันพุธ-ศุกร์ที่ 24 – 26 มกราคม 2567 เนื่องด้วยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาอำเภอ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง อำเภอน้ำหน…

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลาด

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยลาด

แอดมิน HLSCม.ค. 10, 2567126

นโยบายโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประกาศ-นโยบายนักเรียนไทยสุขภาพดี-1ดาวน์โหลด https://www.youtube.com/watch?v=NekBpn5tDCw https://www.youtube.com/watch?v=A2kwriTV7ec

นางจารุนันท์ กังคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

💛💙 🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 🎊🎁ประจำปีการศึกษา 2566 🎓👩🏻‍🎓 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 6🧑🏻‍🎓

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

HIGHLIGHT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

o11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
o13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
o15คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
o16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
o18E–Service
o19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
o21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
o22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
o31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
o37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
o38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลการศึกษาปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนบุคลากร