คำสั่งยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 🛑 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 ✅

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ คำสั่งยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 🛑 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 ตามนโยบายลดภาระงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกการอยู่เวรของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา 📌✅🎉💯

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด

#เพิ่มโอกาสและสร้างอนาคตไปกับเรา

#HUAYLADSCHOOLFORSTUDENTS