โรงเรียนบ้านห้วยลาดประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมชมงาน “เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 24” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประชาสัมพันธ์‼️ เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียนและผู้สนใจ ร่วมชมงาน “เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 24” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการส่งเสริม ต่อยอดและเข้าชมผลงานในด้านต่างๆ ของนักเรียนว่ามีพัฒนาการและความถนัด พร้อมทั้งทักษะในด้านใดบ้างเมื่อเรียนกับเรา 📌✅🎉💯

📆 แล้วพบกันที่ ➡️ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายประถม) ✅

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/huayladschoolPR

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด

#เพิ่มโอกาสและสร้างอนาคตไปกับเรา

#HUAYLADSCHOOLFORSTUDENTS