ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด สำหรับผลการสอบ O-NET สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

🎉✌️ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด💛💙 สำหรับผลการสอบ O-NET สูงสุด 👉🏻 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ✅🏅ประจำปีการศึกษา 2566 🎊🎉

✅ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ คือก้าวที่สำคัญของอนาคต✅

#เพราะโรงเรียนไม่ได้ให้แค่ความรู้

#อนาคตดีๆเริ่มต้นได้ที่โรงเรียน

#มาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเรา

#โรงเรียนบ้านห้วยลาด จังหวัดเพชรบูรณ์

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด