เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลาด

ให้นักเรียนเท่ห์ได้ ไม่ผิดระเบียบ เสริมความเท่ห์ ความดูดี บ่งบอกถึงการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพ ภายใต้สโลแกน

#เลือกเรียนที่ห้วยลาดกับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า💯✨

🌟✨HUAYLAD SCHOOL UNIFORM 👩🏻‍🧑🏻‍🏫🎉

💛💙🧑🏻‍🎓 เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลาด 📷🎊

ให้นักเรียนเท่ห์ได้ ไม่ผิดระเบียบ เสริมความเท่ห์ ความดูดี บ่งบอกถึงการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพ ภายใต้สโลแกน

#เลือกเรียนที่ห้วยลาดกับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า💯✨

📚เครื่องแบบชุดนักเรียน

📚เครื่องแบบชุดพละ

📚เครื่องแบบชุดลูกเสือ-เนตรนารี

📚เครื่องแบบชุดขาววันศุกร์

📚เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร

💛
💙

#HLSCPublicRelations

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด

#สิ่งดีๆเริ่มต้นที่ห้วยลาด