งานวัดและประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศรับผลการเรียน (Transcript) ประจำปีการศึกษา 2566

💛💙🎉งานวัดและประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ➡️ ประกาศรับผลการเรียน (Transcript) 🎊🎁ประจำปีการศึกษา 2566 🎓

👩🏻‍🎓 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 🧑🏻‍🎓

👩🏻‍🎓 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 🧑🏻‍🎓

📆➡️ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 14:00 น. 📌✅

ณ ห้องเสริมวิชาการ (อาคารฝ่ายประถม) โรงเรียนบ้านห้วยลาด ✅

💛💙📢🎉💯นักเรียนชั้นอื่นๆ‼️ สามารถเช็คผลการเรียนได้ ผ่านระบบ Q-Parent 📌✅

✅ “เพราะการสำเร็จการศึกษา คือก้าวแรกของความสำเร็จ” ✅

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/huayladschoolPR

#งานวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาด

#มากกว่าโรงเรียนคืออนาคตของผู้เรียน

#เพราะอนาคตดีๆเริ่มต้นที่โรงเรียน

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด

#เพิ่มโอกาสและสร้างอนาคตไปกับเรา

#HUAYLADSCHOOLFORSTUDENTS