💛💙โรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาจำนวน 1 อัตรา🏫👨🏻‍🏫

💛💙 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา 🏫👨🏻‍🏫

📆 รับสมัครแล้ววันนี้ – 24 เมษายน 2567 ➡️ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายประถม) ✅

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง

#มากกว่าโรงเรียนคืออนาคตของผู้เรียน 

#เพราะอนาคตดีๆเริ่มต้นที่โรงเรียน

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด

#เพิ่มโอกาสและสร้างอนาคตไปกับเรา

#HUAYLADSCHOOLFORSTUDENTS