ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมครูอำเภอน้ำหนาว

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2567 จัดโดยสมาคมครูอำเภอน้ำหนาว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู ที่ช่วยสร้างอนาคตและบุคลากรเพื่อพัฒนาประเทศชาติ โดยมี นายธีรัช คำยิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 เป็นประธานในพิธี ภายใต้การบริหารงานโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม