มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2/66

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ 17 มกราคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนบ้านห้วยลาด เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เข้าถึงระบบการศึกษาได้ดีขึ้น โดยมีนางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบ

ณ หอประชุมภูผาสวรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด