ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการแนะแนวเรียนต่อ

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในการแนะแนวเรียนต่อในคณะ สาขาวิชา ที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน เพื่อเรียนใกล้บ้าน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายเข้ารับฟังและร่วมกิจกรรม ภายใต้การบริหารงานโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ หอประชุมภูผาสวรรค์ โรงเรียนบ้านห้วยลาด