นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดูแลการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 66

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ภายใต้การบริหารงานโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดูแลการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 66 โดยโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้จัดให้เป็นสนามสอบโอเน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นายกรเอก มิ่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์