ร่วมนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 14

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 14 นางสาวญาดาวดี ขวัญเดิน นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด เป็นตัวแทนของอำเภอน้ำหนาว เข้าประกวด โดยมี นางจารุนันท์ กังคำผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รวมถึงผู้แกครองร่วมเชียร์และให้กำลังใจ

ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่