จัดการสอบ READING TEST : RT ประเมินการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดการสอบ READING TEST : RT ประเมินการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อวัดผลการเรียนรู้ และหาแนวทางแก้ไขหากผู้เรียนขาดทักษะในด้านการอ่าน โดยมี นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การดูแลตลอดจนการทดสอบเสร็จสิ้น

ณ อาคารนาคราช โรงเรียนบ้านห้วยลาด