นำนักเรียนร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ จัดโดย มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์


💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นำนักเรียนร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ จัดโดย มูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์