เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน พระราชทานประสงค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน พระราชทานประสงค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์